Yr Ariannin - San Carlos de Bariloche

Yn wastad yn hardd, mae Bariloche, sy'n gorwedd ar lan llyn Nahuel Huapi ac wedi ei amgylchynu gan fynyddoedd a choedwigoedd, yn un o ddinasoedd mwyaf deniadol yr Ariannin. Ariannin - Bariloche Sefydlwyd y ddinas ym 1902, ac a 1,640 cilomedr (1,018 milltir) o bellter o Buenos Aires, mae Bariloche yn cynnig gwasanaethau llety a lluniaeth o’r dosbarth cyntaf, ac mae’r ddinas yn barod i sicrhau bod ymwelwyr yn dewis y lleoliad drwy gydol y flwyddyn ym mhob tymor.
 
Yn yr haf, pysgota â phlu am frithyll ac eog, a chwaraeon hamdden (yn arbennig heicio, rafftio dŵr gwyn a theithiau cerdded o gwmpas coedwigoedd hynafol, yn ogystal â dringo y rhan fwyaf o'r copaon o gwmpas y ddinas) yw rhai o'r actifeddau a fwynheir gan ymwelwyr i'r ddinas. Yn ystod y gaeaf, mae’r eira cyntaf yn cyhoeddi ddechrau'r tymor sgïo a chwaraeon gaeaf ar fynydd Cerro Catedral gerllaw, un o'r canolfannau sgïo pwysicaf y wlad.
 
Dyma rai o'r teithiau yn Bariolche sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni:

Circuito Chico

Ariannin - Bariloche - Circuito Chico Mae Circuito Chico (cylchdaith fer) yn un o'r teithiau mwyaf traddodiadol ac un y gallwch ei ail wneud yn rheolaidd gan ei fod yn cynnig opsiynau amrywiol: cerdded ar hyd llwybrau drwy'r goedwig, marchogaeth, dringo llethrau, traethau, bwytai ac ystafelloedd te. Bydd ymwelwyr yn mwynhau'r daith hon yn sicr.
 
Yn y gwanwyn byddwch yn teithio ar hyd ffyrdd cul wedi’u hamgylchynu â waliau o flodau banadl. Yn yr haf, gallwch fwynhau traethau Playa Bonita, Playa Serena, Villa Tacul, Arroyo Angostura neu Lyn Moreno. Yn ystod yr hydref, bydd poplys euraidd yn adlewyrchu yn ddrychol yn nyfroedd y llynnoedd, a gwawriau coch y coed ‘lenga’ yn cael eu gweld ar y bryniau. Yn y gaeaf, bydd cefndir mawreddog Millaqueo, Capilla, López, Tronador, Catedral, Ventana neu Otto yn ychwanegu at eich mwynhad o’r copaon yn erbyn yr awyr las.
 
Mae'r daith yn dechrau yng nghanol y dref a dilyn glannau llyn Nahuel Huapi. Byddwch yn ymweld Playa Bonita lle gallwch fwynhau'r olygfa o ynys Isla Huemul, penrhynnau San Pedro a Llao Llao ac ynys Victoria. O benrhyn San Pedro mae’n bosib ymweld â'r ‘Gruta de la Virgen’ (Ogof y Forwyn) a Puerto Bueno, ac yna parhau i fila Llao Llao, lle bydd golygfeydd o gapel San Eduardo a gwesty symbolaidd Llao Llao i'w weld. O'r fan hon mae’r daith yn parhau i benrhyn Llao Llao, Villa Tacul, a Punto Panorámico gydag uchder o 945 metr (3,066 troedfedd) lle byddwch yn gallu gwerthfawrogi golygfeydd o lyn Lago Moreno a phenrhyn Llao Llao.

Cerro Otto

Ariannin - Bariloche - Cerro Otto Mae gwaelod mynydd Cerro Otto yn 5 km (8 milltir) o ganol Bariloche. Yma mae gar cebl sy'n dringo’r mynydd i'r i gaffi sy’n cylchdroi ac wedi ei leoli ag uchder a 1,405 metr (4,560 troedfedd) ychydig yn is na'r copa. Mae'r llwyfan cylchdroi yn troi'n llyfn ac yn fanwl gywir gyda chyflymder fel arfer rhwng 20 i 40 munud y cylchdro.
 
Mae’r copa yn cynnig actifeddau amrywiol: teithiau cerdded wedi’u tywys trwy'r goedwig, teithiau beicio ar feiciau mynydd, dringo, sledio a sgïo Nordig yn y gaeaf. Unwaith ar y copa byddwch yn mwynhau'r golygfeydd godidog o lynnoedd Nahuel Huapi a Gutierrez, mynyddoedd Tronador a Catedral, a phenrhynau San Pedro a Llao Llao.
 
Mae’r car cebl yn cludo 500 o bobl yr awr ac yn teithio 2,100 metr (6,800 troedfedd) ar gyflymdra rheolaidd o 3 metr yr eiliad wrth esgyn a disgyn. Er mwyn eich gwarchod rhag y tywydd, mae’r 42 car yn gaeedig ac wedi eu gwydro yn llawn.

Ynys Victoria a Choedwig Arrayanes

Ynys Victoria a Choedwig Arrayanes Gydag arwynebedd o 3,700 hectar (9,142 erw) a 20 cilomedr (12.5 milltir) o hyd, Ynys Victoria yw'r fwyaf yn llyn Nahuel Huapi. Mae’n bosib cyrraedd yr ynys naill ai o borth Puerto San Carlos neu o borth Puerto Pañuelo ar benrhyn Llao Llao. O Puerto San Carlos mae’r daith mewn cwch tua 30 munud o hyd, ac o Puerto Pañuelo tua 1 awr 40 munud. Mae'r ynys yn safle naturiol pwysig sydd hefyd â pheintiadau ogof dros 500 mlwydd oed.
 
Wedi cyrraedd ynys Isla Victoria byddwch yn glanio yn Puerto Anchorena. Ar yr ynys bydd yn bosib ymweld â'r hen feithrinfa pinwydd, neu esgyn bryn Bella Vista, ar uchder o 900 metr (2,953 troedfedd), ar gadeiriau esgyn yn mynd â chi drwy geunant cul llawn hen goed ‘coíhue’ ganmlwydd oed a chypreswydd brodorol. Mae’r daith gerdded yn ôl i lawr yr allt yn arwain at gyfres o bwyntiau naturiol â golygfeydd ysblennydd.
 
Mae’r daith yn parhau ar y llyn i borth Puerto Quetrihué, ar y penrhyn o'r un enw, lle gallwch ymweld â choedwig Arrayanes. Mae'r goedwig yn cynrychioli ardal o goetir gyda'i rywogaeth unigryw o hen goed canmlwydd oed. Mae rhisgl y goeden yn ffurfio haenau o naddion sinamon â smotiau gwyn. Mae ganddo flodau gwyn tebyg i flodau coed oren a ffrwythau glasgoch blasus. Mae coedwig Arrayanes wedi cael eu dynodi yn ardal " anghyffyrddadwy " ac yn gofeb naturiol.

Cerro Campanario

Ariannin - Bariloche - Cerro Campanario Ar bellter o 17 cilomedr (10.5 milltir) o ganol Bariloche yw cadeiriau esgyn mynydd Cerro Campanario. Yma gallwch esgyn i ben y bryn sydd ag uchder o 1,050 metr (3,445 troedfedd). Mae technoleg y cadeiriau esgyn yn ddiweddar, diogel a gyda chyflymder amrywiol. Mae'r ddringo yn cymryd tua 7 munud ar gyflymder o 1.5 metr yr eiliad. Gyda 8 tŵr a 40 cadeiriau esgyn, mae'n 640 metr (2,100 troedfedd) o hyd, a gall cludo hyd at 450 o bobl yr awr.
 
Mae'r ystafell de hardd ar y copa, gyda dau balconi a man gwylio, yn cynnig cyfle i edmygu un o'r golygfeydd mwyaf rhyfeddol a chyffrous y rhanbarth: o lynnoedd Nahuel Huapi a Perito Moreno, lagŵn El Trebol, penrhynnau San Pedro a Llao Llao, Victoria Isla, mynyddoedd Otto, López, Goye, Catedral a Capilla, a'r gadwyn mynyddoedd gwych o amgylch San Carlos de Bariloche.
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English