Yr Ariannin - Buenos Aires a Colonia, Wrwgwai

Mae dinas Buenos Aires yn derbyn ymwelwyr o bob cwr o'r byd. Ar wahân ei fod y brif ddinas fwyaf amlgenhedlig yn Ne America, mae yn ddi-os y mwyaf prydferth a bywiog o’r prif ganolfannau trefol y cyfandir. Mae tywydd y ddinas yn dymherus gyda thymheredd blynyddol ar gyfartaledd o 18°C. Yn y gaeaf mae’r tymheredd yn amrywio rhwng 3º-8ºC, tra yn ystod yr hafau mae’n llaith gyda thymheredd o 28ºC ar gyfartaledd. Buenos Aires Adwaenir y ddinas fel “Frenhines yr Afon Arian”. Mae Buenos Aires yn cael ei nodweddu gan nifer fawr o fynegiadau artistig a diwylliannol sy’n synnu twristiaid wrth iddynt deithio o amgylch y ddinas. Ymysg llefydd mwyaf poblogaidd y ddinas hardd yw ffair San Telmo, ardal Boca, arfordir Costanera Sur, canol y ddinas gyda'i obelisg, a delta Tigre sydd dim ond ychydig filltiroedd o ganol y ddinas.
 
Yn y nosweithiau, mae’r "ddinas sydd byth yn cysgu" yn fyw â chyngherddau, sioeau, theatrau, sinemâu, casinos, disgos, caffis a thafarndai sy'n ymestyn eu croeso tan oriau’r wawr.
 
Dyma rai o'r teithiau yn Buenos Aires sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni:

Dinas Buenos Aires

Buenos Aires - Dinas Buenos Aires Mae’r bleserdaith yma yn gyfle i ddod i adnabod ychydig ar Buenos Aires. Ymysg y llefydd byddwch yn ymweld â hwy bydd Avenida 9 de Julio, Theatr Colón, Obelisco, Congreso, Viejo Congreso, Manzana de las Luces, Plaza de Mayo, La Boca, El Caminito, Palermo, Recoleta ac os oes amser, Café Tortoni. Mae’r wibdaith yn cynnwys cinio mewn bwyty ar lan yr hen borth ar y Costanera Norte, Puerto Madero.
 

Tigre a Delta'r Afon Paraná

Buenos Aires - Tigre a Delta'r Afon Paraná Un o'r teithiau mwyaf poblogaidd yn Buenos Aires yw taith i Tigre a delta'r Afon Paraná. Mae’r daith yn parhau am hanner diwrnod. Ar y ffordd i dref Tigre byddwch yn teithio ar hyd Avenida del Libertador, drwy ardaloedd preswyl Vicente Lopez, Olivos a San Isidro, lle mae'r dirwedd yn cynnwys tai coeth a phlasau gwych. Bydd Olivos, y breswylfa arlywyddol, hefyd i'w gweld, cartref swyddogol arlywyddion yr Ariannin.
 
Unwaith y byddwch yn cyrraedd yr afon Tigre, byddwch yn cychwyn taith ar yr afon mewn llong sy'n croesi afonydd a chamlesi'r delta. Mae’r daith ar hyd yr afon yn caniatáu i chi weld tirlun yr ynysoedd a’r delta, a bydd yn cynnig cipolwg ar fywyd ynyswyr y delta

Sioe Tango

Buenos Aires - Sioe Tango Mwynhewch sioe Tango mewn awyrgylch cartrefol gyda phryd o fwyd wedi ei gynnwys. Cewch glywed sut mae’r Tango traddodiadol yn cael ei datgan y dyddiau hyn trwy wrando ar gerddorfa Tango a gweld dawnswyr yn mynegi eu crefft tra’r ydych yn mwynhau eich pryd.
 

 

 

Diwrnod ar Estancia – Y Pampas

Buenos Aires - Diwrnod ar Estancia – Y Pampas Teithio i’r Pampas at estancia (ransh) draddodiadol i fwynhau diwrnod gyda gauchos. Ar ôl cyrraedd, byddwch yn derbyn croeso mewn adeilad nodweddiadol gyda empanadas (math o bastai), diodydd ysgafn a gwinoedd. Byddwch wedyn yn cael eich tywys o gwmpas yr estancia i ymweld â’r prif adeilad, sef cartref y perchennog, yr amgueddfa, y becws, y stablau ac adeiladau eraill. Yna byddwch yn cael cyfle i fynd am dro â cheffyl a throl, neu ar gefn ceffyl os ydych yn dewis.
 
Dilynir hyn gan Sioe Gaucho a gwledd o gigoedd rhost, llysiau, bara a gwinoedd (asado) gyda dawnswyr a chantorion yn dehongli cerddoriaeth a dawnsiau gwerin yr Ariannin. Yn y prynhawn, byddwch yn derbyn cyfle i weld y gauchos ar eu ceffylau yn eich difyrru wrth iddynt gyflawni eu gweithgareddau a chwaraeon. Yn dilyn hyn bydd cyfle i fynd am dro ac ymweld â siopau yr estancia a mwynhau ardal wledig y Pampas.

Colonia del Sacramento - Wrwgwai

Buenos Aires - Colonia del Sacramento - Wrwgwai Taith diwrnod llawn yn cychwyn gyda theirawr bleserus ar long dros yr Afon Arian i Colonia del Sacramento. Mae’r hen ddinas Bortiwgeaidd hon yn dyddio o’r 17ed canrif ac yn un o ddinasoedd Treftadaeth y Byd UNESCO. Ar ôl cinio, sydd wedi’i gynnwys yn y pris, byddwch yn mynd ar wibdaith o gwmpas y ddinas gan ymweld â’r ardal hanesyddol Barrio Histórico a’i hamgueddfeydd, ac yna ar hyd yr arfordir nes cyrraedd Real de San Carlos a Plaza de Los Toros. Yna cewch gyfle i fwynhau amser rhydd cyn dychwelyd i Buenos Aires yn hwyr.
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English