Yr Ariannin - El Calafate

El Calafate yw’r porth i fyd y rhewlifoedd mawreddog. Mae'r dref wedi ei lleoli ar lan llyn Lago Argentino, gyda dyfroedd dwfn gwyrdd dirgel ac arwynebedd oddeutu 1,600 cilomedr2 (618 milltir2), hyd o 60 cilomedr (37 milltir) a lled o 12-14 cilomedr (7.5-9 milltir). Ariannin - El Calafate, Patagonia Mae'r llyn â dyfnderoedd mawr fel pob llyn yn tarddu o oes y rhewlifoedd, yn amrywio o 35 metr (115 troedfedd) ar y lan ddeheuol, i 300 metr (985 troedfedd) oddi ar benrhyn Avellaneda. Mae'r hinsawdd yn bennaf yn sych gydag uchafswm tymheredd ar gyfartaledd o 19ºC a lleiafswm ar gyfartaledd -2ºC yn ystod y gaeaf.
 
Mae Calafate yn cysylltu chi gyda nodweddion mwyaf hudolus ac anhysbys o’n daearyddiaeth ac mae’n derbyn ei enw o'r aeronen fach ‘calafate’ sy’n gynhenid i Batagonia. Ei ffrwyth yw aeronen flasus sy'n dda iawn ar gyfer gwneud jam. Yn ôl traddodiad, pwy bynnag bwyta aeron y 'calafate' byddant yn dychwelyd am ragor.
 
Mae El Calafate yn gyrchfan o fri i dwristiaid cenedlaethol a rhyngwladol gan ei fod yn fan cychwyn ar gyfer holl y teithiau sy’n ymweld â’r rhewlifoedd. Mae'n werddon o goed poplys, helyg a phinwydd ar ymylon paith Patagonia. Ar gyfer edmygwyr rhewlifau, mae’n dref fechan hudolus sydd yn rhaid ymweld ag yn yr Ariannin.
 
Dyma rai o'r teithiau yn El Calafate sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni:

Rhewlif Perito Moreno a Pharc Cenedlaethol Los Glaciares

Ariannin - El Calafate - Rhewlif Perito Moreno a Pharc Cenedlaethol Los Glaciares Mae’r daith i ymweld â rhewlif Perito Moreno yn dechrau ar hyd y lan llyn Lago Argentino wrth i chi wylio’r trawsnewid botanegol rhwng llystyfiant y paith patagonaidd a llystyfiant andeaidd patagonaidd, sy’n cynnwys rhywogaethau coed ffawydden ‘lenga’ a ‘nire’ cynhenid, a blodau lliw dwys, ymhlith y rhain mae cochni’r ‘Embothrium’ (coeden tân Chileaidd) yn sefyll allan.
 
Unwaith y tu mewn i Barc Cenedlaethol y rhewlifoedd, byddwch yn gallu rhodio ar hyd y llwybrau hir ac eang, a gosodwyd ar dair lefel wahanol, o ble byddwch yn synnu ar y golygfeydd godidog o rewlif Perito Moreno, sy’n cael eu gwella o bryd i bryd wrth i wal blaen y rhewlif rhwygo, weithiau’n sylweddol.
 
Arwynebedd y parc cenedlaethol yw tua 6,000 cilomedr2 (2,316 milltir2) gyda 47 o rewlifau, yn bennaf y Viedma, Moyano, Marconi, Upsala, Agassiz, Bolado, Onelli, Peineta, Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno a’r Frías, yr holl ohonynt wedi'u lleoli o fewn y basn yr Iwerydd.
 
Yn y parc, mae'n bosibl byrddio ar ddwy wibdaith dwr gwahanol ac opsiynol sy'n mynd â chi ar hyd waliau gogleddol a deheuol y rhewlif ac o le byddwch yn gallu i edmygu ehangder y rhewlif yn holl ei ogoniant.

Rhewlif Upsala a bae Bahia Onelli

Ariannin - El Calafate - Rhewlif Upsala a bae Bahia Onelli Taith ryfeddol ar lyn Lago Argentino i galon y cap iâ. Mae'r daith yn dechrau ar gei Punta Bandera 47 cilomedr (30 milltir) o El Calafate, ac yna yn hwylio adain ogleddol y llyn tuag at rewlif Upsala, rhewlif mwyaf y cap iâ Patagonia, gyda waliau rhwng 60-80 metr (200-265 troedfedd) o uchder. Byddwch wedyn yn llywio ar hyd wal flaen y rhewlif am 6 cilomedr (4 milltir) ac yna yn anelu am bae Onelli.
 
Yma gallwch lanio a dechrau cerdded taith o 800 metr (0.5 milltir) drwy goedwig nodweddiadol Andeaidd-Patagonaidd, â digonedd o goed ffawydd 'lenga' a 'ñire', a choed eirin bach ‘guindo', gan arwain at lyn Lago Onelli. Yma byddwch yn gweld cydgyfeiriant rhewlifoedd Onelli, Bonelli ac Agassi yn llithro drwy'r dyffryn a amlinellir gan y mynyddoedd cyfagos.
 
Yng nghanol yr amgylchedd naturiol trawiadol hwn byddwch yn mwynhau eich cinio, ac yna dechreuwch y daith yn ôl, y tro hwn tuag at y mwyaf holl o rewlifoedd y parc. Mae rhewlif Upsala ag arwynebedd o 595 cilomedr2 (230 milltir2) yn cynhyrchu rhewfryniau enfawr ac y mwyaf anhygoel oherwydd eu siap a lliw. Bydd y daith yn eich dychwelyd i Punta Bandera ac El Calafate.
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English