Yr Ariannin - Puerto Iguazú

Wedi ei leoli yn y gogledd yr Ariannin, mae dinas Puerto Iguazú yn 1284km i’r gogledd o’r prif ddinas Buenos Aires, ac mae’n ffinio â Brasil a Paraguay trwy afonydd Paraná ac Iguazú. Gan ei fod yn gyrchfan poblogaidd â thwristiaid, mae'n cynnig y golygfeydd mwyaf godidog o ddŵr a choedwigoedd sy'n bodoli ar y ddaear, sef rhaeadrau trawiadol Iguazú, sydd yn yr iaith Guarani lleol yn golygu "dŵr mawr". Yr Ariannin - Rheadrau Iguazú – Ariannin a Brasil Mae'r rhanbarth gyda hinsawdd laith isdrofannol heb dymor sych, gyda thymheredd yn amrywio o 20º-33ºC yn yr haf tra mae’r gaeaf yn fwyn a dymunol. Teithiau amrywiol i Barc Cenedlaethol Iguazú, wedi ei datgan yn safle treftadaeth naturiol gan UNESCO, i ymweld â rhai o'r 275 rhaeadrau a lle byddwch yn dysgu am y planhigion egsotig a ffawna, yw’r dewis mwyaf poblogaidd gydag ymwelwyr.
 
Mae Puerto Iguazú yn lle i’ch synnu gan natur ac un o'i datganiadau fwyaf o harddwch.
 
Dyma rai o'r teithiau yn Puerto Iguazú sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni:

Rhaeadrau Iguazú - Ochr yr Ariannin

Andes Celtig - Rhaeadrau Iguazú – Ariannin a Brasil Gwelwch olygfeydd ysblennydd wrth i chi gerdded drwy ganol y jyngl. Mae’r daith yn ymweld â’r parc wrth gerdded ar hyd llwybrau yn y goedwig bydd yn mynd a chi yn agosach at y rhaeadrau. Mae llwybr isod yn rhedeg am tua 1,200 medr (3,940 troedfedd) ar hyd ochr afon ac yn pasio drwy waelod rhai rhaeadrau. Mae llwybr uchaf yn caniatáu i chi weld y rhaeadrau oddi uchod. Wedi cerdded y llwybrau hyn y byddwch yn cyrraedd gorsaf Garganta ar y Ecológico Tren de la Selva (trên ecolegol y jyngl) ac oddi yno cyrraedd at olygfeydd o raeadrau Garganta del Diablo sydd gydag uchder o 90 medr (295 troedfedd), ac yw'r mwyaf ymysg rhaeadrau Iguazú. Mae'r teimlad a achosir gan faint a grym y dŵr yn disgyn yn ddigymar â mannau eraill. Mae'r taranu gwyllt mor gryf gall ei glywed sawl milltir i ffwrdd. Mae tarth parhaol y ceunant yn achosi amrywiaeth fawr o enfysau sy’n newid yn gyson i ffurfio.

Rhaeadrau Iguazú - Ochr Brasil

Andes Celtig - Rhaeadrau Iguazú – Ariannin a Brasil Mae gweld y rhaeadrau o’r ochr arall ym Mrasil yn cynnig golwg arall ar dirlun trawiadol rhaeadrau Iguazú. Ar ôl croesi'r ffin i Frasil, mae’r daith yn parhau i westy Das Cataratas, adeilad hardd ag arddull trefedigaethol Portiwgaleg, lle gallwch werthfawrogi golygfeydd panoramig o Garganta del Diablo a’r rhaeadrau ar ffurf hanner cylch. Mae codwr yn caniatáu i chi weld y rhaeadrau o bersbectif arall yr un mor odidog.
 

Sioe Swper Rafain

Andes Celtig - Sioe Swper Rafain – Iguazú Mae'r wibdaith yma yn nodweddiadol o'r actifeddau twristiaeth yn Foz do Iguaçu ar ochr Brasil i'r rhaeadrau. Mae'r sioe sy'n cynnwys perfformiadau traddodiadol o'r Pampa i Fecsico drwy Folifia, Periw, Paragwai, Tsile, Wrwgwai ac yr Ariannin. Trwy gydol y sioe byddwch yn cael eich synnu gan yr effeithiau arbennig, cerddoriaeth, dawnsiau a'r gwisgoedd nodweddiadol, yng nghwmni cinio bwffe blasus gydag amrywiaeth eang o gigoedd, saladau, prydau oer a phwdinau.
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English