Yr Ariannin - Salta

Yn gorwedd yn nyffryn Lerma, Salta yw prifddinas y dalaith o’r un enw. Mae wedi ei leoli yn un o'r safleoedd mwyaf ffrwythlon a dymunol a grëwyd gan natur yn y rhanbarth. Safai ar uchder o 1,187 medr (3,895 troedfedd) uwchben lefel y môr, ar droed mynyddoedd 20 de Febrero a San Bernardo. Ariannin - Salta Pensaernïaeth Sbaenaidd nodweddiadol y ddinas sy’n sicrhau ei bod yn sefyll allan wrth gymharu â dinasoedd eraill yr Ariannin. Mae’r tai, strydoedd, henebion gan flwydd oed, a phalmentydd cul yn ein hatgoffa o ysbryd trefedigaethol o adeg sylfaenu’r ddinas.
 
Mae'r llwybr twristiaeth yn cynnwys ymweld â nifer cerfluniau'r ddinas, eglwys San Francisco, yr eglwys gadeiriol a'r amgueddfeydd diddorol a hanesyddol anthropolegol. Mae'r ardal gerllaw yn cynnig posibiliadau ar gyfer teithiau amrywiol, y mwyaf adnabyddus a deniadol ohonynt i gyd yw taith "El Tren yn las Nubes" (Trên i’r Cymylau). Mae'r daith ar drên yn dringo'n drwy'r cymylau wrth groesi'r Andes ar uchder o 4,220 medr (13,846 troedfedd) uwchben lefel y môr.
 
Mae hinsawdd Salta yn boeth yn yr haf ac yn gynnes ac yn sych yn y gaeaf, gyda thymheredd blynyddol o ryw 22ºC ar gyfartaledd, sy'n gwneud y ddinas yn lle delfrydol i ymweld â drwy gydol y flwyddyn.
 
Dyma rai o'r teithiau yn Salta sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni:

Trên i’r Cymylau

Ariannin - Salta - Trên i’r Cymylau Un o deithiau trên mwyaf diddorol yn y byd sydd yn wirioneddol mynd â chi i'r cymylau, ac yn cyrraedd uchder o 4,200 medr (13,846 troedfedd) uwchben lefel y môr yn ystod siwrnai o 217 km (135 milltir).
 
Mae'n un o'r rheilffyrdd uchaf y byd, yn ymlwybro ei ffordd drwy copaon uchel yr Andes wedi ei amgylchynu gan golygfeydd drawiadol. Mae'r trên yn gadael dinas Salta, pasio drwy dyffryn Lerma, rhanbarth Quebrada del Toro ac yna yn cyrraedd rhanbarth ucheldirol La Puna.
 
Mae’r trên yn cymryd ei enw 'Tren yn las Nubes', gan y cymylau y gellir eu gweld yn aml o dan pontydd y rheilffordd ac ar llethrau’r mynyddoedd. Gadewirl y trên o orsaf General Belgrano yn y ddinas ar uchder o 1,187 medr (3,895 troedfedd) uwchben lefel y môr, ac yna gorffen ei daith ar draphont enwog La Polvorilla.
 
Mae'r daith yn para tuag awr ar bymtheg. Teithia’r trên 217 cilomedr (135 milltir) i gyd ac ai drwy neu dros 29 pont, 21 twnnel, 13 traphont, 2 sbiral, 2 igam-ogam. Mae dau fan aros yn ystod y daith, un yn orsaf San Antonio de los Cobres, ac un arall ar draphont enwog La Polvorilla.
 
Mae gwasanaethau trên yn cynnwys car fwyta, tywysyddion dwyieithog, a chynorthwywyr meddygol ar gyfer teithwyr a allai gael eu heffeithio gan y diffyg ocsigen a achosir gan yr uchder. Wrth i chi gyrraedd y gorsafoedd gwahanol, bydd pentrefwyr lleol yn gwerthu gwaith crefft, dillad, a chynnyrch rhanbarthol fel cofroddion diddorol o’r daith.

Ferrobus al Cielo (Bws Rheilffordd i'r Wybren)

Ariannin - Salta - Bws Rheilffordd i'r Wybren Mae taith Ferrobus al Cielo yn wasanaeth sy'n rhoi pwyslais ar yr hanes, diwylliant, anthropoleg a thirweddau'r daith i San Antonio de Los Cobres. Gallwch werthfawrogi gwaith godidog isadeiledd rheilffordd y Trên i’r Cymylau, a chael eich synnu gan dirweddau hardd mynyddoedd, ceunentydd a dyffrynnoedd gogledd-orllewin yr Ariannin. Hyd y daith yw tuag 12 awr wrth yrru 390km (242 milltir) i gyd ac mae’n cynnwys cinio heb ddiodydd.
 
Mae llwybr y daith yn gyfochrog a chledrau’r rheilffordd yn rhanbarth Quebrada del Toro, lle gallwch sylwi ar beirianneg fwyaf eithriadol y rheilffordd fel traphont Viaducto del Toro, ffurf igam-ogam Alisal ac Chorrillos, traphont Viaducto el Candado, a gweld llefydd o harddwch syfrdanol fel El Golgotha a Alfarcito. Mae'r daith yn ymweld â'r amgueddfa archeolegol ac adfeilion dinas hanesyddol Santa Rosa de Tastil. Mae’r daith yn parhau i ystâd Finca La Encruncijada ac yna esgyn La Cuesta de Muñano tan gyrraedd Abra Blanca ar uchder o 4,080 medr (13,387 troedfedd) ac ymlaen i San Antonio de los Cobres a thraphont La Polvorilla. Mae’r daith yn dychwelyd o’r fan yma.

Cachi a Pharc Cenedlaethol Los Cardones

Ariannin - Salta - Bws Rheilffordd i'r Wybren Mae’r daith yn anelu am y de o ddinas Salta gan groesi dyffryn Lerma Valle i bentref El Carril. Mae'r daith yn parhau i Chicoana gan esgyn yn gyson a gadael tu ôl ceunant Quebrada de los Laureles, ceunant ffrwythlon Quebrada de Escoipe, Maray, a rhiw Cuesta del Obispo sydd â golygfeydd panoramig o ddyffryn hudol Valle Encantado.
 
Pwynt uchaf y daith yw Piedra del Molino sydd 3,348 medr (10,985 troedfedd) uwchben lefel y môr lle bydd golygfeydd panoramig o Nevado de Cachi a Payogasta. Bydd y daith yn ymweld â Cachi lle byddwch yn treulio peth amser yn yr amgueddfa archeolegol ac yr eglwys.
 
Yna, bydd y daith yn dechrau lawr allt drwy barc cenedlaethol Los Cardones yn dilyn meithder syth Tin Tin, gan fynd heibio dref Payogasta ac ymlaen i Cachi, yr ail dref fwyaf pwysig yn ddyffryn Valle Calchaquí. Mae'r dref wedi ei lleoli 162 km (100 milltir) o Salta a'i phrif atyniadau yw ei eglwys o’r ddeunawfed ganrif, yr amgueddfa a'i hen dai urddasol hardd

Cafayate

Ariannin - Salta - Cafayate Mae’r daith yn anelu am y de o ddinas Salta tuag at ddyfrynnoedd Los Valles Calchaquíes wrth fynd drwy pentrefi hardd Cerrillo, Coronel Moldes, La Merced, El Carril a La Viña er mwyn gweld amaeth tybaco a phentrefi gyda phensaernïaeth trefedigaethol nodedig a oedd yn gysylltiedig â'r frwydr am annibyniaeth.
 
Mae’r rhan yma o’r daith yn arwain i mewn i gadwyn fynyddoedd a elwir Quebrada de las Conchas (neu Cafayate) lle gallwch fwynhau delweddau anhygoel a grëwyd gan y gwynt a dŵr, ac ymweld â Garganta del Diablo (gwddf y diafol) ac Anfiteatro (amffitheatr naturiol).
 
Wedi cyrraedd Cafayate, a leolir 183 km (114 milltir) o ddinas Salta, byddwch yn ymweld â chanol y dref hanesyddol, ei phrif sgwâr, ac yr eglwys gadeiriol sy’n dyddio o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yna, bydd y daith yn ymweld â'r amgueddfa gwin lle gallwch weld arddangosfeydd gan rai windai a phrofi eu cynnyrch.
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English