Chile - Santiago de Chile


Chile Gwlad yn Ne America yw Chile sy’n meddiannu rhimyn arfordirol cul rhwng mynyddoedd yr Andes i'r dwyrain a Chefnfor Tawel i'r gorllewin. Mae'r wlad yn ffinio â Pheriw i'r gogledd, Bolifia i'r gogledd ddwyrain, yr Ariannin i'r dwyrain, ac cylfor Drake yn bell i'r de. Mae arfordir Môr Tawel y wlad yn 6,435 cilomedr (4,000 milltir) o hyd. Mae tiriogaeth Chile yn cynnwys ynysoedd Juan Fernandez, Salas Gomez, Desventuradas ac Ynys y Pasg yn y Môr Tawel.
 
Santiago, prifddinas Chile, yw canolfan ddiwylliannol, weinyddol ac ariannol pwysicaf y wlad. Erbyn heddiw, mae Santiago yn ddinas fodern gyda dros 6 miliwn o drigolion. Mae’r tywydd yn Santiago de Chile yn gyfandirol oer gyda thymhorau hir. Cyfartaledd y tymheredd blynyddol yw 14°C. Yn ystod yr haf, mae’r tymheredd yn codi i 20°C, ond yn y gaeaf, mae 8°C yn gyffredin. Mae holl yr agweddau hyn wedi rhoi siâp i ddinas fywiog fodern yn ystod pob tymor.
 
Dyma rai o'r teithiau yn Santiago, Chile, sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni:

Dinas Santiago de Chile

Chile - Santiago de Chile Mae'r daith o amgylch dinas Santiago yn fodd da o gymryd golwg ar y gymysgedd rhwng yr hen a modern, cymysgedd sy’n nodweddiadol o'r ddinas. Mae Santiago yn canolbwyntio y rhan fwyaf o weithgarwch busnes, diwydiannol, masnachol a diwylliannol y wlad mewn yn lle. Mae'r daith yn cynnwys ymweld â chanol y ddinas er mwyn adnabod ei hen adeiladau, y swyddfeydd llywodraethol, amgueddfeydd rhagorol a henebion sy’n cynrychioli y rhan fwyaf o hanes Chile a Santiago.
 
Bydd y daith yn mynd â chi i ymweld â'r Ganolfan Ddinesig a Plaza de la Constitution sydd ar bwys plasty Palacio de la Moneda, adeilad ysblennydd trefedigaethol. Gerllaw mae Plaza de Armas, yr Eglwys Gadeiriol ac adeiladau hardd eraill sy'n cynrychioli gorffennol trefedigaethol y ddinas. Oddi yno mae’r daith yn parhau i Cerro San Cristobal o ble y byddwch yn mwynhau golygfeydd hardd o’r ddinas gyda chwe miliwn o drigolion. Mae'r daith hefyd yn ymweld ag ardaloedd Providencia, Las Condes a Vitacura.

Valparaiso - Viña del Mar

Chile - Valparaiso - Viña del Mar Traethau, palasau, adeiladau modern, cerflun Moai o Ynys y Pasg, porthladd bywiog, a golwg ar y Môr Tawel yw’r elfennau wedi eu cynnwys yn y daith122 km (76 milltir) a fydd yn mynd â chi i fannau rhyfeddol.
 
Yn gyntaf bydd y daith yn cyrraedd Viña del Mar, a elwir hefyd fel y ‘dinas ardd’ oherwydd ei mannau gwyrdd sylweddol. Mae Viña del Mar gyda thair ar ddeg o draethau, a phensaernïaeth sy'n cyfuno ardaloedd preswyl ac adeiladau uchel modern. Bydd y daith yn aros yn nhraeth Reñaca a Quinta Vergara, adeilad o arddull Fenisaidd gydag arwynebedd o 3,000 metr sgwâr (32,292 troedfedd sgwâr), sydd bellach yn y cartrefu Museo de Bellas Artes (amgueddfa celfyddydau cain). Bydd hefyd yn bosib gweld cerflun Moai o Ynys y Pasg.
 
Ar ôl teithio â’r hyd yr arfordir bydd y daith yn cyrraedd Valparaíso, dinas sydd wedi ei datgan yn Safle Treftadaeth y Byd ac yn dyddio'n ôl i 1536. Byddwch yn cael cyfle i gerdded o gwmpas y porthladd a rhan o’r ddinas. Mae Valapraiso yn eistedd ar bae naturiol wedi’i amgylchynu gan fynyddoedd sy'n cyrraedd i lawr at y môr, mewn ffurf amffitheatr yn edrych dros y Môr Tawel. Un o brif nodweddion y ddinas yw'r 'bywyd fertigol’ gan fod llawer o godwyr ffwnicwlar yn mynd i fyny ac i lawr llethrau’r mynydd.

Gwinllan Concha y Toro

Chile - Concha y Toro Mae Chile a gwin wedi bod yn unedig yn eu hanes ers yr unfed ganrif ar bymtheg pan oedd concwestwyr Sbaen wedi dod gyda nhw'r gwinwydd cyntaf. Mae’r traddodiad wedi ei gynnal ac mae’r wlad bellach yn cynhyrchu gwinoedd o'r safon uchaf. Bydd y daith yma yn rhoi cyfle i chi ymweld â gwinllannoedd a blasu gwinoedd cain.
 
Mae Concha y Toro wedi ei leoli 45 munud o Santiago mewn parc hynafol yn ardal Pirque. Mae gwinllan Concha y Toro yn gyrchfan i lawer o ymwelwyr sy'n ymweld â Chile. Concha y Toro yw un o'r sefydliadau mwyaf adnabyddus Chile ac mae’n adnabyddus yn rhyngwladol, hynny yw os mai gwin da yw’r testun.
 
Unwaith bydd y daith yn cyrraedd Concha y Toro yna bydd daith dywysedig yn dechrau o gerddi Plaza Don Melchor. Yn fuan byddwch yn gallu mwynhau golygfeydd panoramig o winllannoedd Pirque yng nghwmni gwydraid o win da. Gyda gwydr yn eich llaw cewch eich tywys trwy'r hen barc, yn teithio’n ôl mewn amser wrth werthfawrogi pensaernïaeth Casona Pirque, cartref teulu Concha y Toro. Yn y lle yma mae hanes un o gwmnïoedd gwinoedd mwyaf Chile yn mynd yn ôl mwy na 100 mlynedd.
 
Yn y gwinllannoedd bydd datblygiad y gwinwydd, y diwylliant, technoleg a’r rheolaeth sy'n gyfrifol am winoedd o’r dosbarth cyntaf yn cael eu harddangos. Yn olaf, byddwch yn ymweld â siop win lle gallwch brynu amrywiaeth eang o winoedd a chofroddion y dydd.
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English