Arfordir Chubut - Patagonia


Mae arfordir Iwerydd Chubut yn cynnig cilomedrau o ddyfroedd tymherus ac amrywiaeth o dirweddau sy'n asio â chlogwyni mawreddog, tywynnau, heigiau pysgod di-ri gyda phosibiliadau pysgota yn ogystal ag actifeddau hamdden. Mae’r arfordiroedd hyn yn cyflwyno amrywiaeth eithriadol lle mae traethau tywodlyd a lleidiog yn uno â chroniadau o raean, masiffau cwarts a chlogwyni serth. Eliffantod môr, Gorynys Valdés, ger Porth Madryn, Y Wladfa, Patagonia Yma ar arfordir Chubut mae cerrynt oer, a elwir yn Gerrynt y Malfinas yn cyfarfod â cherrynt cynnes Brasil sy’n cludo rhywogaethau isdrofannol o anifeiliaid i’n harfordir.
 
Dyma rai o'r teithiau ar hyd arfordir talaith Chubut sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni:
 

 

 

Gwylio Morfilod - Gorynys Valdés - Safle Treftadaeth UNESCO

Morfilod, Gorynys Valdés, ger Porth Madryn, Y Wladfa, Patagonia Taith diwrnod llawn yn ymweld â Gorynys Valdés, safle treftadaeth y Byd UNESCO sydd yn adnabyddus am ei bioamrywiaeth ac am ei morfilod Wright, prif atyniad yr orynys. Mae’r orynys gyferbyn â Porth Madryn dros y Bae Newydd. Byddwch yn cael eich tywys i rannau eraill ar yr orynys, yn bennaf i Caleta Valdés er mwyn gweld anifail ysblennydd arall, yr eliffant môr. Anifeiliaid eraill a welid, o bosib, yw llewod môr, gwanaco, dulog, petris, estrys, llwynogod, fwlturiaid, mara (ysgyfarnog Patagonia) a heidiau o adar o bob lliw.
 

Nythfa Pengwiniaid Punta Tombo

Pengwin Punta Tombo, ger Trelew, Patagonia, Dyffryn Camwy, Y Wladfa Punta Tombo yw nythfa pengwiniaid Magellan fwyaf y byd. Mae wedi ei leoli i’r de o Trelew, Dyffryn Camwy ac yn cynnig cyfle unigryw i fod yn rhan o gymdeithas o dros filiwn o bengwiniaid Magellan. Bydd cyfle i gerdded ymysg yr adar bach hoffus hyn, sylwi ar eu gweithgareddau, eu cerddediad doniol a’r modd y maen nhw’n gofalu am eu nythod a magu eu cywion ymysg y llwyni.
 

 

 

 

 

Dolffin Commerson - Porthladd Puerto Rawson

Dolffin Commerson, Arfordir Chubut, ger Rawson, Dyffryn Camwy, Y Wladfa, Patagonia Nid oes llawer o lefydd yn y byd lle mae’n bosib gweld y dolffin bach du a gwyn hwn yn ei amgylchedd naturiol. Mae Playa Unión, traeth ger aber Afon Camwy, yn un o’r lleoedd hyn. Mae’r dolffin Commerson yn cadw'n agos at arfordiroedd ac o fewn ychydig o lathenni i’r lan. Gellir eu gweld tra’n hwylio ar gychod cyflym sy’n cael eu gyrru gan bobl broffesiynol sy’n meddu’r cymwysterau angenrheidiol i sicrhau eich bod yn ddiogel tra’n derbyn y profiad bythgofiadwy hwn ac yn mwynhau golygfeydd o arfordir anhygoel Patagonia.
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English