Gwestai yn y Wladfa, Patagonia


Mae’r gwestai sy’n ymddangos isod wedi eu lleoli yn y Wladfa, Patagonia, ac wedi eu dewis yn benodol ar gyfer eu llety glân a gyfforddus, ac eu awyrgylch cynnes. Nid ydym wedi dewis y gwestai hyn ar sail categorïau na nifer sêr, ond yn hytrach ar ein gwybodaeth personol o pob gwesty. Rydym yn sicrhau bod y gwesty ag awyrgylch personol teuluol, lle bo hynny'n bosibl, a'u bod yn cael eu rheoli yn frwdfrydig, proffesiynol, â safon uchel o ofal cwsmer, ac yn westy a fydd yn rhoi croeso cyfeillgar i holl ein hymwelwyr. Nodwch fod y gwestai isod yn sampl yn unig o'r rheiny yr ydym yn eu defnyddio yn y Wladfa yn nhalaith Chubut, Patagonia.

Gwesty: Plas y Coed, Gaiman, Dyffryn Camwy

Gwesty: Plas y Coed, Gaiman, Dyffryn Camwy, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty: Plas y Coed, Gaiman, Y Wladfa, Patagonia
Y tŷ te cyntaf yn Patagonia - Gwesty Cymreig. Gwesty newydd a thŷ te mewn hen adeilad ag arddull gwladfaol sy'n dyddio o'r cyfnod trefedigaethol yn Patagonia. Mae pob ystafell yn y gwesty yn ail-greu gwahanol dymhorau, gyda manylion cain. Lleoliad canolog.
 

 

 

 

Gwesty: Yr Hen Ffordd, Gaiman, Dyffryn Camwy

Gwesty: Yr Hen Ffordd, Gaiman, Dyffryn Camwy - Y Wladfa, Patagonia
Gwesty: Yr Hen Ffordd, Gaiman, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty traddodiadol mewn adeilad yn dyddio o 1903. Mae’r gwesty ag ystafelloedd wedi’u hadnewyddu, a holl y gwasanaethau er mwyn darparu ymweliad cyfforddus i dwristiaid. WI-FI. Lleoliad canolog.
 

 

 

 

 

Gwesty: Posada Los Mimbres, Gaiman, Dyffryn Camwy

Gwesty: Posada Los Mimbres, Gaiman, Dyffryn Camwy, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty: Posada Los Mimbres, Gaiman, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty ar lan yr afon Camwy. Mae’r gwesty wedi’i leoli ar fferm fwy na 100 mlwydd oed yn y Wladfa, Patagonia. Ymysg y gwasanaethau yw teithiau ecolegol, teithiau cerdded ac actifeddau ar yr afon. Lleoliad 5km (3 milltir) o Gaiman.
 

 

 

 

 

Gwesty: Touring Club, Trelew, Dyffryn Camwy

Gwesty: Touring Club, Trelew, Dyffryn Camwy, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty: Touring Club, Trelew, Y Wladfa, Patagonia
Y gwesty mwyaf traddodiadol yn Nhrelew ac wedi’i datgan fel rhan o treftadaeth naturiol a diwylliannol y dref. Mae mynd i mewni'r bar lolfa y gwesty fel cerdded yn ôl mewn amser. Lleoliad canolog.
 

 

 

 

 

Gwesty: Los Tulipanes, Porth Madryn, Arfordir Chubut

Gwesty: Los Tulipanes, Porth Madryn, Wladfa, Patagonia
Gwesty: Los Tulipanes, Porth Madryn, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty fflatiau gyda phwll nofio a lle barbiciw wedi’i leoli ger y traeth a gyda mynediad hawdd i ganol Madryn. Lleoliad 1km o ganol y dref ac 100m o'r traeth.
 

 

 

 

 

 

Gwesty: Plas Hedd, Porth Madryn, Arfordir Chubut

Gwesty: Plas Hedd, Porth Madryn, Wladfa, Patagonia
Gwesty: Plas Hedd, Porth Madryn, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty fflatiau gwyliau cyfforddus wedi’u paratoi'n ar gyfer rhwng 2-6 o bobl. Lle parcio, gardd wedi’i thirlunio, a lle barbiciw. Lleoliad 1km o ganol y dref ac 500m o'r traeth
 

 

 

 

 

 

Gwesty: Casaverde, Trevelin, Cwm Hyfryd

Gwesty: Casaverde, Trevelin, Cwm Hyfryd, Wladfa, Patagonia
Gwesty: Casaverde, Trevelin, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty mewn caban boncyffion mawr â lleoliad trawiadol ar droed yr Andes gyda mwy nag erw o dir, gerddi, coed ffrwythau a golygfeydd panoramig. Lleoliad canolog.
 

 

 

 

 

 

Gwesty: Casa de Piedra, Trevelin, Cwm Hyfryd

Gwesty: Casa de Piedra, Trevelin, Cwm Hyfryd, Wladfa, Patagonia
Gwesty: Casa de Piedra, Trevelin, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty cyfforddus a sylw personol. Addurnwyd y gwesty ag arddull y mynyddoedd yr Andes. Lleoliad canolog.
 

 

 

 

 

 

Gwesty: La Patagonia Lodge, Trevelin, Cwm Hyfryd

Gwesty: La Patagonia Lodge, Trevelin, Cwm Hyfryd, Wladfa, Patagonia
Gwesty: La Patagonia Lodge, Trevelin, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty bysgota o'r safon flaenaf. Mae’r llety wedi’i leoli ar 12 hectar o goetir ar lan yr afon Percy. Chwe ystafell gynnes a chyfforddus. Lleoliad 1km o Trevelin.
 

 

 

 

 

 

Gwesty: La Canela , Esquel, Cwm Hyfryd

Gwesty: La Canela Esquel , Esquel, Cwm Hyfryd, Wladfa, Patagonia
Gwesty: La Canela , Esquel, Y Wladfa, Patagonia
Gwesty unigryw gyda sylw personol y perchnogion. Wedi’i leoli yn Ayelén Villa yng nghanol goetir pinwydd a golygfeydd o fynyddoedd yr Andes. Lleoliad 1 km o Esquel.
 

 

 

 

 

 

Gwesty: Plaza Esquel , Esquel, Cwm Hyfryd

Gwesty: Plaza Esquel , Esquel, Cwm Hyfryd, Wladfa, Patagonia
Gwesty: Plaza Esquel , Esquel, Y Wladfa, Patagonia
Mae gwesty Plaza Esquel wedi osod mewn cornel tawel o Esquel o flaen gerddi’r dref. Mae tawelwch lleoliad y gwesty yn ymestyn i’t tu mewn. Mae'r ystafelloedd yn lân ac yn ymarferol. Lleoliad canolog
 

 

 

 

 

 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English