Y Wladfa, Patagonia - Cwmni Teithio Andes Celtig
 
Baner y Wladfa, Patagonia


1867 - Lewis Jones wedi'i amgylchu gan Brodyr y Paith.  Y brodorion yw Francisco (pennaeth), Quilcham, Yeluc, Uisel, Chichcocum ac Uais'ho.
1867 - Lewis Jones wedi'i amgylchu gan Brodyr y Paith.
Y brodorion yw Francisco (pennaeth), Quilcham, Yeluc,
Uisel, Chichcocum ac Uais'ho.

Croeso i'r Wladfa

Cwmni teithio yn y Wladfa, Patagonia yw Andes Celtig. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau pori ein gwefan ac y bydd yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol er mwyn i chi gynllunio taith fythgofiadwy i’r Wladfa, Patagonia a lleoliadau eraill yn ddeheubarth De America.

Amdanom Ni

Mae ein profiad yn y maes teithio a thwristiaeth yn y Wladfa a gweddill Patagonia yn ymestyn o 1998 ac mae ein tîm yn cynnwys disgynyddion y gwladfawyr gwreiddiol a siaradwyr rhugl eu Cymraeg, Sbaeneg a Saesneg.
 
Breuddwyd llawer o bobl yw ymweld â Gwladfa Patagonia a chrwydro’r Paith. Ein dymuniad yw rhannu ein gwybodaeth eang am hanes a diwylliant y Wladfa yn Patagonia yn drwyadl ac yn gyfrifol.
 
1905 Cwm Hyfryd - Yr athro Owen Williams gyda'i disgyblion
1905 Cwm Hyfryd - Yr athro Owen Williams gyda'i disgyblion
Mae ein cysylltiadau personol gyda disgynyddion y gwladfawyr yn Patagonia yn ein galluogi i gynnig profiad unigryw i chi adnabod yn bersonol pobl sy’n ddisgynyddion o Wladfawyr gwreiddiol y 19eg ganrif, a sicrhau bod eich taith i Batagonia yn brofiad bythgofiadwy.

Patagonia

Mae Patagonia yn drysorfa o fywyd gwyllt a harddwch naturiol anghredadwy sydd yn gwneud Patagonia yn lle mor unigryw. Ein bwriad yw datgelu’r trysorau hyn i’n teithwyr, a sicrhau bod eich ymweliad â Patagonia yn brofiad yw cofio ac un y dymunwch ailadrodd.
 
1908 Gaiman, Dyffryn Camwy - Coleg Camwy
1908 Gaiman, Dyffryn Camwy - Coleg Camwy

Rhanbarthau Eraill De America

Nid yn unig rydym yn trefnu teithiau i'r Wladfa, ond rydym hefyd, yn trefnu teithiau i weddill Patagonia a'r Ariannin, a gwledydd eraill yn Ne America, fel Brasil, Chile a Periw.

Teithiau Personol

Rydym yn arbenigo mewn cydlynu teithiau hollol bersonol i'r Wladfa ym Mhatagonia, ar gyfer corau, grwpiau rygbi, ymgyfnewidion diwylliannol, seminarau, ymchwil gwyddonol, ffotograffiaeth bywyd gwyllt, a grwpiau eraill mawr neu fach, parau a theithwyr unigol. Gan fod ein teithiau yn hyblyg, rydym yn gallu dylunio teithlenni yn ôl cyllideb, dyddiadau a diddordebau personol teithwyr, gan ganiatáu i'r cwsmer rheolaeth lawn o’r costau a beth yw gweld.
 
Andes Celtig ar Facebook

 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English