Porth Madryn - Y Wladfa - Patagonia


Cymraes Porth Madryn, Patagonia, Y Wladfa Glaniodd mintai y Mimosa ger Penrhyn yr Ogofau ar Orffennaf 28, 1865. Mae’r ddinas wedi ei henwi ar ôl Love Jones-Parry, Barwn Madryn, a oedd wedi arolygu’r rhanbarth gyda Lewis Jones yn 1863. Symudodd y Cymry i Trerawson ar ôl glanio er mwyn ymsefydlu yn nyffryn Afon Camwy ac erbyn 1886 adeiladwyd rheilffordd oedd yn cysylltu ardaloedd amaethyddol Dyffryn Camwy â’r Bae Newydd, prif borthladd y Wladfa. Tyfodd Porth Madryn o gwmpas pen Bae Newydd y rheilffordd honno. Gefeilliwyd Porth Madryn â Nefyn yng Nghymru yn 1998.

Porth Madryn

Cymraes Porth Madryn, Patagonia, Y Wladfa Ymysg atyniadau Cymreig y ddinas mae Amgueddfa’r Glaniad ar bwys Penrhyn yr Ogofau ac yn ymyl yr ogofau a ddefnyddiodd mintai y Mimosa yn lloches. Atyniad arall yw cerflun ‘Cymraes Madryn’ - cofgolofn i’r Cymry a godwyd yn 1965 i ddathlu canmlwyddiant y glaniad. Mae cofgolofn i frodorion y Tehuelche a fu mor gyfeillgar tuag at y Cymry. Yma hefyd mae hen adeilad Cwmni Masnachol Camwy gyda symbolau’r cwmni i’w gweld o hyd. Atyniadau eraill yw’r Ecocentro gyda’i arddangosfeydd amrywiol o fywyd môr, a’r amgueddfa gwyddorau naturiol a morol yn Chalet Pujol.
 

 

 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English