Cwm Hyfryd – Antur

Mae Cwm Hyfryd yn nodweddiadol o dirweddau Patagonia, gyda chefndir o fynyddoedd glas â chopaon llawn eira, gwastadeddau eang o gnydau, fflora cynhenid, ac awel gyson ddeheuol. Mae'r dyffryn yn hardd yn ystod yr haf, ond hefyd yn y tymhorau eraill. Yn yr hydref mae’r llethrau mynyddig yn llawn o liwiau anhygoel, yn yr un modd yn ystod y gwanwyn tra yn llawn o flodau gwyllt. Yn y gaeaf, bydd haenau o eira yn caniatáu sgïo a chwaraeon Gaeaf eraill.
 
Dyma rai o'r teithiau yn Cwm Hyfryd â naws antur iddynt sy’n cael eu cynnwys yn ein teithlenni:

Beicio Mynydd - Refugio Wilson - Cwm Hyfryd

Beicio Mynydd, Refugio Wilson,Cwm Hyfryd, Patagonia, y Wladfa Trevelin yw cychwyn y daith ond yn fuan byddwch yn beicio ar hyd lôn gefn bryniog - sef lôn Ivor Owen Williams - sy’n arwain at hen aneddiad Refugio Wilson a sefydlwyd tua chanrif yn ôl uwchben Cwm Hyfryd. Mae rhai o’r rhiwiau yn golygu bod angen lefel dda o ffitrwydd ond bydd digon o amser i’r rhai fydd yn gorfod gwthio’u beiciau! Mae sawl lle o ddiddordeb ar hyd y lôn a digonedd o olygfeydd da.
 
Byddwch yn cyrraedd Refugio Wilson am ginio lle gwelwch yr hen ysgol a’r tŷ oedd yn perthyn i Wilson. O’r fan yma byddwch yn mynd ar daith gerdded fer cyn cychwyn gyda’r beiciau unwaith eto yn ôl i lawr i’r cwm heibio Llyn Brychan ac yna dychwelyd i Trevelin. Byddwch angen dillad ac esgidiau addas ar gyfer beicio a rycsach fechan i gario eich cinio.

Marchogaeth - Pentre Sydyn - Cwm Hyfryd

Marchogaeth - Pentre Sydyn - Patagonia - Cwm Hyfryd - Y Wladfa Diwrnod llawn yn marchogaeth llwybrau Bro Hydref, Trevelin, Pentre Sydyn ac Aber Gyrraints. Byddwch yn mwynhau tirweddau gwych yr ardal a’r bywyd gwyllt nodweddiadol tra’n crwydro coedwigoedd is-Antarctig a pheithdir. Yn Pentre Sydyn byddwch yn ymweld â’r amgueddfa hanes sy’n cofnodi digwyddiadau pleidlais gwlad 1902.
 
Bydd cyfle i farchogion profiadol ddilyn llwybr arbennig i fyny’r Graig Goch ac olrhain llwybr John Daniel Evans a gweddill yr arloeswyr Cymreig pan oeddynt wedi eu swyno gan y golygfeydd ym 1885 ac ynganu’r geiriau, “Wel dyma gwm hyfryd”. Bydd dechreuwyr yn dychwelyd i Trevelin ar hyd llwybrau haws. Bydd pryd o fwyd.

Rafftio Dŵr Gwyn - Afon Corcovado

Rafftio Dŵr Gwyn - Afon Corcovado, Y Wladfa, Cwm Hyfryd, Patagonia Byddwch yn teithio tua 80 cilomedr (50 milltir) drwy Dyffryn Oer i bentref Corcovado i’r de o Trevelin am tua dwyawr. Byddwch yn derbyn cyfarpar addas gan gynnwys helmau, gwisgoedd neopren, siacedi sych a siacedi achub. Byddwch angen dod ag esgidiau sbâr, dillad nofio, tywel a dillad cynnes eich hunain. Byddwch yn derbyn gwybodaeth diogelwch a thechnegol gan dywysydd proffesiynol i’ch paratoi i wynebu dŵr gwyn Afon Corcovado.
 
Mae’r daith ar y rafft yn cymryd tuag awr a hanner mewn dyfroedd oer, croyw a throellog drwy geunentydd uchel. O ran anhawster mae’r afon rhwng hawdd a chanolig gan ddibynnu pa adeg o’r flwyddyn yw hi ond mae’n addas i bawb dros wyth oed. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol.

Gwersylla - Gwarchodfa Natur Llyn Bagillt - Cwm Hyfryd

Gwersylla - Gwarchodfa Natur Llyn Bagillt - Cwm Hyfryd, Patagonia Mae Gwarchodfa Natur Llyn Bagillt 30 cilomedr (19 milltir) o Trevelin, Cwm Hyfryd. Mae’r warchodfa dan fynydd Cerro Cónico, sydd yn ffurfio’r ffin â Tsile. Rhewlif y mynydd yw tarddiad dyfroedd gloyw y llyn sydd dros 1,000 medr (3,280 troedfedd) yn uwch na’r môr. Byddwch yn cael eich cludo i’r fan lle mae’r llwybr gerdded yn cyfarfod â’r ffordd fawr gyda Llyn Bagillt tua 18 cilomedr (11 milltir) i ffwrdd. Mae’r daith yn cymryd tua chwe awr ac yn dod i ben trwy rydio Nant Bagillt (dyfnder o tua 60cm - dwy droedfedd).
 
Byddwch yn gwersyllu wrth droed rhewlif mynydd Cerro Cónico a’r diwrnod wedyn byddwch yn cerdded at olygle ysblennydd cyn esgyn am tuag awr a hanner ac wedyn yn dilyn y grib am ryw awr arall nes cyrraedd rhewlif Cerro Cónico ac yna yn dychwelyd i’r gwersyll. Ar y diwrnod olaf byddwch yn cerdded yn ôl i lawr i Gwm Hyfryd.
 
Mae hon yn daith o anhawster canolig gyda thywysydd proffesiynol yn ei harwain am y tri diwrnod. Byddwch yn derbyn cyfarpar addas gan gynnwys pebyll, offer coginio, offer bwyta a bwyd. Bydd aelodau’r grŵp yn cludo’r offer yma rhyngddynt. Byddwch angen esgidiau addas ar gyfer llwybrau garw, sach gysgu a dillad addas ar gyfer y daith, yn ogystal â throwsus cwta, tywel, ac esgidiau addas ar gyfer rhydio Nant Bagillt. Bydd angen sicrhau bod cynnwys eich rycsachau yn cadw’n sych. Mae’n bosib treulio mwy, neu lai, o nosweithiau os dymunwch.

Trecio - Parc Cenedlaethol Los Alerces

Trecio - Parc Cenedlaethol Los Alerces, ger Cwm Hyfryd, Y Wladfa Mae Parc Cenedlaethol Los Alerces ger Trevelin yn un o rai mwyaf yr Ariannin ac yn enwog am ei goedwigoedd Alerce. Ychydig o olion dynol sydd yno ac mae golygfeydd anhygoel o lynnoedd, afonydd a rhaeadrau niferus o bob maint yng nghanol mynyddoedd wedi eu gorchuddio â choedwigoedd. Cypreswydden Patagonaidd yw’r goeden Alerce gyda rhai bron 3,000 o flynyddoedd oed a thros 70 metr (230 troedfedd) o uchder.
 
Mae hwn yn gyfle rhyfeddol i fwynhau natur ar ei orau drwy ymlwybro ar hyd un o’r 20 o lwybrau cerdded sydd wedi eu harwyddo. Ar gyfer cerdded rhai o’r llwybrau bydd angen cofrestru yng nghanolfan gwybodaeth ac amgueddfa’r parc yn Villa Futalaufquen, pentref gweinyddol awdurdod y parc. Mae’r llwybrau yn amrywio o ran anhawster, uchder, hyd a’r amser a gymer i’w cerdded.

Canolfan Mynydda La Hoya - Esquel

Canolfan Mynydda La Hoya - Esquel, Patagonia, y Wladfa Mae canolfan fynydda La Hoya, gyda uchder o 1,350 metr (4,430 troedfedd), ym mhen gogleddol Cwm Hyfryd tua 13 cilomedr (8 milltir) i fyny’r mynydd o Esquel. Mae’r ganolfan yng nghanol coedwigoedd pinwydd, copaon folcanig a rhaeadrau gloyw. Mae’r copaon yma yn cyrraedd 2,150 metr (7,054 troedfedd) o uchder ac mae 60 hectar (150 acer) o lethrau, 9 lifft eira a 24 llethr sgïo. Mae’r tymor sgïo yn cychwyn ym mis Mehefin fel arfer ac yn parhau tan fis Hydref ac yn ystod y tymor, yn ogystal â sgïo alpaidd, mae’n bosib defnyddio byrddau a beiciau eira.
 
Yn yr haf mae’n bosib cerdded, abseilo, dringo a beicio mynydd hyd at uchder o 1,600 metr (5,250 troedfedd). Mae yna fwyty a chaffe yn ystod tymhorau’r gweithgareddau.
 
I ben y dudalen

Baner y Wladfa    Y Wladfa :

Baner y Wladfa    Teithiau i'r Wladfa :

Yr Ariannin    Yr Ariannin :

Brasil Tsile-Chile Periw-Peru    De America :

Linciau-Dolenni i'r Wlada, Patagonia    Linciau-Dolenni :

Hafan Y Wladfa Gwladfawyr Heddiw Gwybodaeth Gwesty Mapiau Cysylltu   |   Español English